poniedziałek, 4 lutego 2013

Forever Living Products

W 2006 roku urzędowo firma Forever Living Products włączyła urzędowy program normowanego rozwoju ekologicznego, po to ażeby być w tej domenie coraz to lepszymi. Urozmaicony Environmental Management System Forever zameldowano do certyfikacji w międzynarodowym standardzie ISO 14000 i od samego początku co roku ów certyfikat pozyskuje. FLP wyznaczył 2 dystrykty, w których zabiega do poprawy: 1) produkowanie odpadów, 2) odzyskiwanie odpadów. Od kiedy Forever wprowadził nadzorowanie liczebnośći odrzutów obniżono o połowę, a gospodarka odpadami podniesiono dwukrotnie z 26% do 61%. Pomimo takiego sukcesu firma ta w dalszym ciągu rozwija się w tym obszarze i buduje przed sobą oryginalne cele. Jeśli chodzi o efektywność w zmianie CO2 w tlen, dwadzieścia krzaków aloesowych Forever równają się jednemu drzewu. Na foreverowskich plantacjach rośnie więcej niż 40 milionów krzaków Aloe Vera, co znaczy, iż aloesowe plantacje Forever filtrują Ziemię z 2 milionów ton CO2 każdego roku!